Извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява извънреден конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2017/2018 година.

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

  1. Указания за кандидатстване
  2. Заявление за кандидатстване – Образец 1
  3. Свободни места по факултети:

Кандидатстване за допълнително финансиране на студенти със специфични потребности (виж тук)

Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2017 г., 17:00 часа.

Резултатите от селекцията може да видите тук.

За подаване на документи, контакти и допълнителна информация:
Отдел „Международна дейност и протокол“
Ректорат, ет. 1, стая 5
e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg
тел.: 02/ 9308220, 9308700

You may also like...