Покана за информационна среща по Програма ЕРАЗЪМ+

Уважаеми студенти и докторанти,

На 22 февруари 2017 г., сряда, от  14:00 – 17:00 ч., отдел „Международна дейност и протокол“ организира информационна среща за всички  студенти и докторанти от СУ „Св. Климент Охридски“, на която ще бъдат представени възможностите за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма Еразъм+ през академичната 2017/18 г.

Срещата ще се проведе в Аула Магна, Ректорат.

З А П О В Я Д А Й Т Е!

You may also like...