Резултати от конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за 2016/2017 г.

Уважаеми кандидати,

Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2016/2017 г. (втора покана) по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията.

Одобрените кандидати (вж. списъка по-долу) трябва да се свържат с г-жа Диляна Налджиева, Програмен координатор в АПАО, тел.: 02/9625918, e-mail: didi@isic.bg, адрес: гр. София, Студентски град, бл. 61Б, уеб-сайт: www.isic.bg, за уточняване на подробностите, свързани с реализирането на мобилността и предоставяне на допълнителни документи.

Списък на одобрените кандидати

Отдел МДП ще предостави на АПАО протоколите от проведения конкурс и копията от Letter of Invitation. Финансирането на мобилностите се осъществява от АПАО, като се обръщаме към Вас с молба да съблюдавате изискванията на колегите, свързани с подписването на Договорите за мобилност, реализирането и отчитането на мобилностите.
Моля кандидатите да имат предвид, че Traineeship Agreement се подписва задължително от Факултетния координатор, като при необходимост в отдел МДП може да бъде поставен печат на Програма Еразъм+.
Всички документи, които са подадени за участие в конкурса, ще бъдат съхранявани от отдел „Международна дейност и протокол“.

ВАЖНО! Кандидатите, одобрени за мобилност с цел практика след завършване на висшето образование/защита на докторантура (recent graduate), могат да осъществят практиката САМО след като са положили успешно държавните изпити/или са защитили димпломната си работа/или са защитили успешно докторантурата. Преди началото на мобилността, кандидатите трябва да представят в отдел МДП към СУ и в АПАО документ, удостоверяващ това обстоятелство.

На 03.11.2016 г., четвъртък, от 13:00 ч., в зала 1, Ректорат, ще се проведе информационна среща с одобрените кандидати, на която ще присъства и г-жа Налджиева от АПАО. Моля всички одобрени колеги да присъстват на срещата, на която ще бъде предоставена практическа информация, свързана с реализиране на мобилностите.

Желаем Ви успех!

Отдел „Международна дейност и протокол“

You may also like...