Екип

ТАТЯНА ЦАНЕВА
стая № 19
тел. +359 2/ 930 84 16
ttsaneva@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел “Международна дейност и протокол” и Административен координатор на Програма “Еразъм+”

 

КООРДИНАТОРИ “ЕРАЗЪМ+”

ЦВЕТАН БОГДАНОВ
Оперативен координатор по Програма “Еразъм+”
стая № 5
тел. +359 2/ 930 87 00
tsvetan@admin.uni-sofia.bg
Координатор за Австрия, Великобритания, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Македония, Малта, Турция, Унгария, Финландия, Хърватия, Швеция, Швейцария

ЖЕНИ ИВАНОВА
стая № 5
тел. +359 2/ 930 82 20
ila@admin.uni-sofia.bg
Координатор за Испания, Кипър, Люксембург, Полша, Португалия, Франция

КРАСИМИРА КРИВОРОВА
стая № 5
тел. +359 2/ 930 82 20
kkrivorova@admin.uni-sofia.bg
Координатор за Германия, Гърция, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения, Чехия

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА
Tel.: +359 2/ 930 84 22
divanova@admin.uni-sofia.bg
Координатор за Белгия и Италия

ИРЕНА АТАНАСОВА
стая № 5
тел. +359 2/ 930 82 20
protocol_su@admin.uni-sofia.bg
Координатор преподавателска мобилност и студентски практики

СВЕТЛАНА ФИЛЧЕВА
стая № 5
тел. +359 2/ 930 87 00
protocol_su@admin.uni-sofia.bg
Координатор преподавателска мобилност

СЛАВКА КАРАКУШЕВА
стая № 19
тел. +359 2/ 930 84 22
skarakusheva@admin.uni-sofia.bg
Координатор академични дейности