Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2022/2023 академична годинa

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕВ ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+през зимния семестър на академичнaта 2022/2023 годинa ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ Одобрени кандидати: № Входящ номер Приемащ университет 1. Вх. номер: 1/05.05.2022. Universidade de Sao Paulo, Brazil ВАЖНО! Необходимо е...

Резултати от конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави, 2021/2022/2023

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ Академична година 2021/2022/2023 ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Одобрени кандидати: Входящ номер Приемащ университет Вх. номер: 2/20.04.2022 г. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Вх. номер: 3/20.04.2022 г. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ФАКУЛТЕТ ПО...

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2022/2023 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемичнa годинa 2022/2023 СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през зимния семестър на 2022/2023 година. Може да се запознаете с поканата и условията на конкурса тук. Подробна...

Конкурс за студенти за участие в ANIME BLENDED INTENSIVE PROGRAMME по Програма Еразъм+

ПОКАНАза кандидатстване за участие вANIME BLENDED INTENSIVE PROGRAMMEпрограма Еразъм+ Приемащ университет: Университета на Страсбург, ФранцияПериод на мобилността: – Онлайн обучение – 01.06.2022 г. (1 ден) – Присъствено обучение – от 03.07.2022 г. до 09.07.2022 г. (5 дни мобилност и 2 дни за път) ИНФОРМАЦИЯСмесената интензивна...

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2021/2022/2023 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемична година 2021/2022/2023 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на мобилността е да...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+”

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за интереса към конкурса за студентска мобилност с цел обучение за 2022/2023 г. по Програма “Еразъм+” и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията! Резултатите може да намерите в профилите си в платформата за кандидатстване. Координаторите от отдел “Международно сътрудничество” ще се свържат...

Резултати от конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави, 2021/2022

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ Академична година 2021/2022 ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ Одобрени кандидати: Входящ номер Приемащ университет 1/28.12.2021 г. Universidade Jean Piaget de Cabo Verde 3/12.01.2022 г. Universitas Muhammadiyah СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Одобрени кандидати:...

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2022/2023 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2022/2023 учебна година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване: Информация и указания за кандидатстване Университети, за които може да кандидатствате: Биологически факултет Богословски...

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2021/2022 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Академична година 2021/2022 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на...

Резултати от конкурс за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2021/2022 година

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2021/2022 г. по програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. РЕЗУЛТАТИ Отдел „Международно сътрудничество“ ще се свърже с одобрените кандидати в началото на следващата седмица,...