Кандидатстване по програма Еразъм+

С цел да улесни студентите си, Софийски университет "Св. Климент Охридски" им предоставя възможност да се регистрират по програма Еразъм изцяло онлайн. Благодарение на онлайн системата, студентите могат да се регистрират в удобно за тях време и място.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2024/2025 година.

Срок за кандидатстване: 21 февруари 2024 г./12:00 ч./ – 13 март 2024 г. /17:00 ч./

Важно!!! Отнася се само за студентите от ФЖМК!
Моля, всички студенти от ФЖМК, кандидатствали през платформата по Еразъм, да отидат на събеседване на 20 март 2024 г. от 10:00 до 12:00 ч. в кабинет 29 в сградата на ФЖМК на СУ.

Вход